fredag 3. oktober 2014

VIGGA, en storørret elv !

Brandbu sentrum har i lang tid slitt med flomfare på flere steder.
Derfor er det planlagt flomsikringsarbeide på flere steder langs Vigga.
Dette er jo gjort tidligere også med et resultat av at gyte og oppvekst forholdene til Randsfjord ørreten,insektsliv og kreps allerede er mye dårligere enn det bør være.
Vi kommer til å følge godt med sammen med NIVA for å påse at de restaurerer elva med gytegrus, stein og terskler på riktig måte etter at flomsikringen er foretatt.
Ørreten her er verneverdig, derfor er det viktig at vi som bryr oss om naturen, fisken og miljøet følger ekstra godt med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar